Literatuurplein.nl

Retourtje Afrika is een novelle met inhoud. Door het verhaal van een vader met puberproblemen naar Tanzania te verplaatsen, verandert alledaags ongenoegen snel in een nachtmerrie. Theo Ruyters kennis van en liefde voor Tanzania spat van iedere pagina af. Nu is het wachten op zijn roman. Zijn pen is er in ieder geval klaar voor!

Wereldburgers.tv

‘De koe lacht niet meer’ bevat mooie observaties, onvergetelijke verhalen en brieven aan ondermeer voormalig ontwikkelingsminister Eveline Herfkens. Cynisch is Ruyter nooit. Zijn wens om eindelijk ook Afrika te laten profiteren van de vrije markt, om gezamenlijk verder te komen, en om de Afrikaan zijn eigen weg naar welvaart te gunnen, is op elke pagina voelbaar.

Papierentijger.org

Theo Ruyter weet waarover hij schrijft. Hij heeft zich al een jaar of veertig beziggehouden met ontwikkelingslanden en met wat wordt aangeduid als ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Hij kent die zaken van binnen uit, omdat hij er in verschillende functies bij betrokken is geweest, in Nederland en in Afrika. Hij is er in de loop der jaren steeds kritischer over gaan schrijven. Daarvan getuigt ook zijn jongste bundel artikelen en verhalen, verschenen onder de titel De koe lacht niet meer. Die koe komt op twee plaatsen in de bundel aan de orde. In het titelverhaal, een open brief aan zijn vrienden en collega’s in Tsjaad, hekelt de schrijver een bedelaarsmentaliteit die de ontwikkelingshulp degradeert tot ‘een melkkoe waaraan men zich naar hartelust te goed kan doen’.