Voel jij je evenals ik bewogen door de intellectuele en esthetische aandrang om in schrijftaal te communiceren, maar zie je geen kansen om je proza te delen met een belangstellend en vooral kritisch publiek?

Waar buiten Nederland en België Nederlands de voertaal of de officiële taal is, dus in Suriname en Caribisch Nederland, bestaan bar weinig mogelijkheden voor mensen met schrijfambities, van welke leeftijd dan ook, om ervaring op te doen. En in andere landen, waar bijvoorbeeld Nederlands wordt gedoceerd op een universiteit of sprake is van een Nederlandstalige gemeenschap, zal de situatie niet veel beter zijn. Je kunt het misschien lang volhouden om louter voor jezelf te schrijven, maar je wordt er meestal niet beter van en per slot van rekening wil je ook gelezen worden. Zonder interactie met collega’s, lezers en critici leiden de ambities nergens toe, als ze niet al spoedig doodbloeden.

Stuur daarom gerust, in vertrouwen, niet eerder gepubliceerde, verhalen in het Nederlands naar platform@deluchtvluchteling.com met als onderwerp ‘gastblog’. Om te beginnen niet al te lange, al was het maar om elkaar te leren kennen. Denk aan de lengte van een gemiddelde column.

Met verhalen bedoel ik (proza)teksten met een kop en een staart. En een spanningsboog, zodat de aandacht van de lezer wordt gewekt en gerekt. Ook al zijn ze nog zo kort en ongeacht of het gaat om fictie, non-fictie of iets daartussenin. Maak van je hart geen moordkuil en denk niet te gauw dat een onderwerp of mening te gek, te dom of ongeoorloofd is.

Lees desnoods nog even het manifest ‘Van kwaad tot beter’ voor een taal om van te houden, dat op deze site te vinden is in de rubriek Achtergronden (gepost op 31 juli.)

Je krijgt altijd antwoord, zolang deze site voortbestaat. Als er niets op aan te merken valt, laat ik het weten en kun je altijd nog aangeven dat je je tekst liever niet híer geplaatst wilt zien. Als er wel wat aan mankeert, hoor je het ook en stuur ik eventueel suggesties voor verbetering. Daar kun je mee akkoord gaan of we komen tot een vergelijk en dan zorg ik voor de lancering.

In ieder geval staat er geen financiële vergoeding tegenover. De eer en de mogelijkheid van communicatie over je werk met anderen zijn, hoop ik, voldoende de moeite waard. Je behoudt de rechten en kunt die later altijd nog verkopen. Per opbod of zo.