Hoera verkiezingen!

Voor mij kwamen ze in de eerste week van februari  uit de lucht vallen: maar liefst acht  partijen die op de Dag van Kandidaatstelling met vlag en wimpel hun opwachting maakten bij  het hoofdstembureau in Kralendijk. Met het oog op de verkiezingen op 20 maart voor de eigen Eilandsraad en, indirect via een Kiescollege, de Eerste Kamer in Nederland.

Bestaan hier ook politieke partijen, had ik wel eens gevraagd, maar die speelden – zei men – in het dagelijks leven geen rol van betekenis. We hebben hier  een Bestuurscollege van gedeputeerden onder leiding van de gezaghebber en een Eilandsraad van negen leden om op het bestuur toe te zien. Die twee samen moeten het zien te rooien in wat heet het Openbaar Lichaam Bonaire en dat valt – evenals de gewone gemeenten in Nederland – onder het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK).

Om de vier jaar … Lees het volledige stuk

Evenwicht

Eens in de zoveel  tijd schijnen allerlei krachten in je lichaam samen te spannen om je in te prenten dat je niet meer voorstelt dan een armzalig menselijk wezen. Een gevecht om de macht  in het dagelijks leven: wie trekt hier nou eigenlijk  aan de touwtjes en, per slot van rekening, aan het laatste eind?

Het is langzamerhand een pseudowetenschappelijke hypothese van me geworden dat je zo’n gevecht over je afroept door een veilige en vertrouwde biotoop de rug toe te keren. Dit laatste is zeker het geval, wanneer je in een heel ander land gaat wonen.

 

Kortom, ik was enigszins voorbereid maar toch. Je weet nooit precíes wat je boven het hoofd hangt en wanneer. En of het je gelegen komt, wordt niet gevraagd. Hoewel, ik had deze keer – achteraf gezien – een paar schoten voor de boeg gekregen. Alsof het lijf me wilde meedelen dat ik … Lees het volledige stuk

Afvallige

Een jaar geleden viel ik van mijn geloof. Dat was even schrikken, want ik achtte me al jaren op dat vlak heel braaf, ijverig en stabiel. Te meer omdat het ook echt voelde als een val, iets dat me overkwam. Ik stond erbij en keek ernaar. Een keer eerder, lang geleden, heb ik meegemaakt dat ik langzaam maar zeker de kerk uit gleed. De kerk waarin mijn ouders me als baby  hadden laten opnemen en waarin ik het eerste kwart van mijn leven heel betrokken was geweest. Maar toen ging het om de kerk als organisatie, instituut, de gezagsdragers vooral. Nu stond – dat had ik wel door – ook en juist het geloof op het spel. En het ergste was dat ik geen weg terug meer zag, ook geen compromis. Ik  was reddeloos verloren, in álle opzichten een afvallige. Dus ik hield mijn hart vast.

Het gebeurde tijdens en … Lees het volledige stuk

Van kwaad tot beter

Manifest voor een taal om van te houden

 

“Leer, lees en schrijf”

 

Conclusie schrijfwedstrijd

Laten we er als Stichting Don Walther Fonds  geen doekjes om winden: in ons land hebben we geen gebrek aan talen (meer dan twintig), maar des te meer taalgebreken.

Hoe dat zo gekomen is, mogen gekwalificeerde onderzoekers uitzoeken. Want op een mijn-naam-is-haasdiscussie zitten wij niet te wachten, wel zijn we geïnteresseerd in de vraag hoe we – samen met zoveel mogelijk andere mensen – het tij kunnen keren.

Aanleiding voor dit manifest is onze schrijfwedstrijd in samenwerking met de Schrijversgroep ’77, waarvan de resultaten op 22 juni zijn bekendgemaakt. De belangrijkste conclusie die wij daaruit getrokken hebben is dat de schrijftaal, als vaardigheid en ambacht, in een vrije val is geraakt én, als werk van de verbeelding en proeve van  creativiteit, ernstig wordt onderschat.

In de eerste plaats heeft het aantal inzendingen (12) ons … Lees het volledige stuk

Klap in het gezicht

Wie heeft er een kik gegeven, toen een paar weken geleden in het kleinste kamertje van het presidentieel kabinet het besluit genomen was de organisatoren van de manifestatie 145 jaar Hindostaanse  immigratie een Nationale Vrije Dag cadeau te doen? En toen de chef agitprop het decreet dienaangaande in het land verspreidde?

DNA, lanti, rechterlijke macht, fabrieken, winkels, banken, hotels, media, vliegvelden, bussen, vrachtwagens, scholen, ziekenhuizen, kazernes, politie, brandweer, ambassades, verenigingen… Iedereen  sprong in de houding, mofokoranti zorgde voor de rest. Een half miljoen mensen, in een uithoek van een Amerikaans continent, hingen in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 juni het bordje Niet storen aub voor de deur.

Maar was dat dan geen klap in het gezicht van:

* volwassen mensen die beseften dat een uitzichtloze crisis niet het uitgelezen moment was om op lauweren te rusten;

* het voltallig parlement, want als het in zo’n besluit al … Lees het volledige stuk

Te gast bij de Aluku

Deel een

Aan de goudkust

 Als de vakantiebestemming Suriname één goed bewaard geheim kent, dan is het wel de vrijplaats van de Aluku op de linkeroever van de Lawa, achter de Tapanahonyrivier, die nog altijd de geest ademt van de vrijheidsstrijder Boni. Ver van de politieke slangenkuil Paramaribo en toch gemakkelijk bereikbaar.

Je hoeft jezelf maar een keer vroeg in de ochtend op Zorg en Hoop, mét je bagage, te laten wegen en je kunt het totaal aantal kilo’s meteen in srd’s afrekenen aan het loket, om een uurtje later in een tweemotorig vliegtuig met hoogstens een vijftiental andere passagiers koers te zetten naar Benzdorp. En anderhalf uur later sta je op een hobbelig grasveld, zoek je zelf in de grote hoop je bagage uit het ruim en kun je gaan en staan waar je wilt. Zonder wat voor formaliteiten dan ook.

Ik  kijk om me heen en herinner me … Lees het volledige stuk

Wat en wie we zijn

Met de oplevende strijd tussen rechts en links in met name West-Europa doet ook de aloude rassendiscriminatie zich opnieuw gelden. Racisten zijn rechts en antiracisten links, zoals mensen die de vluchtelingenstroom een halt willen toeroepen rechts heten en zij die met open armen klaarstaan links of gelovigen in een buitenaardse god rechts en atheïsten links.

Maar in de haast waarmee de een de ander een etiket opplakt wordt vaak vergeten dat we als mensheid ook de afgelopen decennia niet hebben stilgestaan en dat met name de wetenschappen ons heel wat nieuwe inzichten en daarop gebaseerde mogelijkheden hebben opgeleverd. Ook waar rassen en zowel hun kenmerken als onderlinge verschillen in het geding zijn.

Afro’s

Wie tegenwoordig nog aan komt zetten met raskenmerken als huidskleur om bepaald gedrag van anderen te duiden of hen domweg te diskwalificeren slaat een modderfiguur. En mensen die zich daardoor in de gordijnen laten jagen hebben eveneens … Lees het volledige stuk

Leren van Maho

Als er één hete aardappel is geweest, die de stichters van de soevereine republiek Suriname ongezien voor zich uit hebben geschoven, dan zijn het wel de gronden- en andere specifieke rechten van op zichzelf aangewezen binnenlandbewoners. Op internationaal niveau is inmiddels heel wat gedaan om de positie van ‘inheemse volken’ wereldwijd te versterken, maar de politieke elite in Paramaribo heeft zich daar weinig van aangetrokken. Dus is die aardappel er niet minder heet op geworden. Integendeel.

Gelegenheidswetgeving

Het afgelopen jaar is dat opnieuw en herhaaldelijk tot uiting gekomen. Toppunt was de affaire-Maho, die de Nationale Assemblée (DNA) noopte vlak voor de kerst  even gauw  haar eigen initiatiefwet Beschermde Dorpsgebieden aan te nemen. Een typerend staaltje gelegenheidswetgeving met het doel te zorgen voor ‘sociale rust’, aldus voorzitter Simons. Dat geeft de politici en ambtenaren weer wat lucht, maar zet weinig zoden aan de dijk voor de doelgroep, die ze er gemakshalve … Lees het volledige stuk

De schijn van duurzaamheid

Het woord duurzaam en afleidingen daarvan zijn langzamerhand zo ingeburgerd in de media dat steeds meer mensen zich geroepen voelen ze klakkeloos te gebruiken.  Met verschillende redenen en op verschillende manieren. Het gevolg is dat de nieuwe betekenis die het woord gekregen had verwatert en dat het zijn oorspronkelijke betekenis weer terugkrijgt, namelijk als simpele aanduiding van gebruiksvoorwerpen die lang meegaan en daarom hun prijs waard zijn. Denk maar aan de uitdrukking ‘goedkoop is duurkoop’.

Fernandes Bottling

Een goed voorbeeld  van de verwatering  die optreedt , wanneer verschillende betekenissen door elkaar gegooid worden, is het ‘duurzaamheidsverslag’ van de Fernandes Bottling Company’, waarvan onlangs de derde editie is gepubliceerd. (De West, 11 november 2011.)

De relatief nieuwe betekenis van het woord ‘duurzaam’, als bijvoeglijk naamwoord van ‘ontwikkeling’, vond ingang in de jaren tachtig van de afgelopen eeuw, toen de overtuiging groeide dat de mensheid bezig was roofbouw te plegen op de … Lees het volledige stuk

Basisinkomen: ei van Columbus

 

In de nasleep van de kredietcrisis (2008) zijn overal in de wereld ideeën over maatschappelijke vernieuwing komen bovendrijven. Nieuwe, maar ook al langer bestaande die een nieuwe impuls kregen. Een van die laatste is het zogenaamde basisinkomen. Dat was goed te merken tijdens de laatste jaarvergadering van het Basic Income Earth Network (BIEN), eind september in Lissabon.

Seti SRnan

Leefde het onderwerp aanvankelijk vooral in westers georiënteerde landen met veel ervaring in sociale voorzieningen, nu is het een thema dat rondzingt in veel meer landen. Zelfs in Suriname. Niet dat het nationale Facebook er bol van staat, maar het is in ieder geval opgenomen in het beginselprogramma van het  politieke platform Seti SRnan.

Eigenlijk is het beter te spreken van een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI). Want die toevoeging duidt op de kern van de zaak: er zitten geen voorwaarden aan vast, zoals bij allerlei andere overdrachten van geld of goederen. … Lees het volledige stuk